EC czym to się je?

Nie wiesz czym są EarthCache i jak zabrać się za ich znajdowanie?